Algemene aankoopvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs.

Art. 1 Leveringsvoorwaarden

vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Bestellingen zullen verwerkt worden na ontvangst van betaling.

Bestellingen van tickets worden digitaal per email doorgestuurd naar het opgegeven emailadres van de klant.

Wij willen u erop wijzen dat vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door de post.

Art. 2 Betaalmogelijkheden

Betalingen zijn mogelijk via online betaaldiensten (Bancontact, KBC etc.). In het geval van aankoop van boeken is het ook mogelijk bij ophaling cash ter plaatse te betalen in het station van Baasrode-Noord

De bestelde producten worden pas verzonden na ontvangst van je betaling.

Art. 3 Wettelijke garantie

vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs verzekert dat het product in goede staat is en (dus) werkt. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of aankoop in de winkel.

Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs.

Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

Art. 4 Herroepingsrecht

Tickets voor evenementen (Scheldeland in Stoom, Degustatieritten, Sinterklaasritten, etc.) kunnen enkel herroepen en terugbetaald worden indien de aanvraag ten laatste 7 dagen voor het evenement gebeurt.

Tickets voor gewone ritdagen (zondagen van juli tot en met september) kunnen enkel herroepen en terugbetaald worden indien de aanvraag ten laatste 1 dag voor de datum op het ticket gebeurt.

Tickets voor boekingen van communiefoto’s kunnen enkel herroepen en terugbetaald worden indien de aanvraag ten laatste 7 dagen voor de boeking gebeurt.

Fysieke items (in staat zoals geleverd) kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden. Let op: Het moet op de 14de dag bij ons geleverd zijn. Wij tellen vanaf het pakketje geleverd werd of vanaf het moment dat het klaar ligt voor ophaling.

Retourneren kan naar volgend adres:
vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs
Jan Hallezlaan 7
2890 Sint-Amands

Indien we uw retour binnen de 14 dagen ontvangen hebben, zullen we het bedrag (excl. verzendingskosten) terugstorten. Retours na 14 dagen zullen niet geaccepteerd worden.

Verzendkosten voor retour zijn voor eigen rekening. Retourneren kan gratis in het station van Baasrode-Noord op zaterdag tussen 14:00-17:00.

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper.

Contacteer ons in geval van vragen over uw bestelling.