1. Algemene regels


VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs voert algemene regels in omtrent Covid-19 die van toepassing zijn bij elk bezoek van reizigers en vrijwilligers. Hieronder kan u deze regels terugvinden.


 • Een mondmaskerverplichting is van toepassing voor iedereen die zich bevindt op elk perron (Baasrode-Noord, Sint-Amands en Oppuurs), in het stationsgebouw in Baasrode-Noord, op de terreinen van Stoomtrein Dendermonde-Puurs, in elk sanitair en in alle rijtuigen. Een uitzondering op deze regel is het consumeren van drank of eten al zittend in de rijtuigen.
 • Het ontsmetten van de handen is verplicht bij aankomst. Stoomtrein Dendermonde-Puurs voorziet aan de in- en uitgang, in het stationsgebouw, in het sanitair en in de cateringvoorziening voldoende ontsmettingsmogelijkheden.
 • Het ontsmetten van de rijtuigen (zitplaatsen), sanitair en stationsgebouw gebeurt voor de aanvang van elke rit. De rijtuigen hebben enkel een houten of kunststoffen bekleding, dat makkelijk te ontsmetten is. Het eerste klasse rijtuig met stoffen banken wordt niet ingezet voor reizigers.
 • Het aanmelden gebeurt maximum 1 uur voor vertrek van de geplande rit. Na de rit dienen de reizigers onmiddelijk uit te stappen (zie punt 4 "in- en uitstapprocedure") en dient iedereen zich na 45 minuten van de terreinen te begeven, met uitzondering van volgende rit: inhuldiging Tubize 2069 op 7/11. Door deze tijdsmarge krijgen de vrijwilligers van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs de kans de rijtuigen voldoende te ontsmetten, indien er die dag nog een volgende rit wordt gereden. Deze regel kan verschillen per soort rit en wordt vermeld.
 • Registreren van gegevens gebeurt door middel van een inschrijvingssysteem. Voor elke rit worden de gegevens opgevraagd bij aanvang van de rit. Deze worden enkel toegelaten na registratie op de site van Stoomtrein Dendermonde-Puurs. 
 • Er is een Covid contactpersoon toegewezen die u ten allen tijden kan contacteren met vragen over de contactopvolging en de algemene regels. Dit is Dieter Van Landuyt. Indien deze persoon niet kan worden bereikt kan u ten rade bij de dienstleider.
 • Er zijn maximum 120 personen toegelaten per rit, dit binnen de vorm van een bubbel. Een bubbel telt maximaal 10 personen. Per bubbel wordt een volledige coupé van 10 zitplaatsen voorzien. Daarnaast worden er 15 crewleden van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs toegelaten, met uitzondering van het personeel op de tractievoertuigen, overwegwachters en personeel van de shop. Iedereen wordt ingedeeld volgens voorafbepaalde plaatsen. Voor meer duiding hieromtrent kan u het hoofdstuk bezetting en capaciteiten (zie punt 2) raadplegen.
 • Er is een aanmeldprocedure. Gelieve deze te raadplegen in het hoofdstuk aanmeldprocedure (zie punt 3).
 • Na de aanmeldprocedure wordt een in- en uitstapprocedure gevolgd, die begeleid wordt door aangeduide crewleden van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs.
 • Er wordt voldoende ventilatie voorzien in de rijtuigen en sanitair. De ramen van de rijtuigen worden op een kier geplaatst en mogen niet worden gesloten door de reizigers. De treinwachter ziet hierop toe.
 • Het sanitair is toegankelijk in het stationsgebouw en rijtuigen, mits inachtname van de bezettingsvereisten. Zie het hoofdstuk bezetting en capaciteiten (zie punt 2)
 • Betalingen gebeuren hoofdzakelijk via overschrijving en Payconic By Bancontact. Betalen met cash is mogelijk in beperkte mate.
 • Catering is aanwezig op de trein en opgebouwd volgens de huidige regels vanuit Horeca Vlaanderen. Voor verdere info zie het hoofdstuk catering.

2. Bezetting en capaciteiten


VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs heeft op voorhand bezetting en capaciteitsregels opgesteld die moeten worden nageleefd. U kan deze per segment hieronder terugvinden.

 • Op de perrons van Baasrode-Noord, Sint-Amands en Oppuurs worden maximaal 75 personen toegelaten. Hierbij moet de 1.5m afstandregel worden gerespecteerd. Aanduidingen worden op de perrons geplaatst die u per bubbel dient te respecteren. Mondmasker is verplicht.
 • Het totale aantal personen in de rijtuigen is vastgelegd op maximaal 135 (120 reizigers en 15 crewleden). Hierbij wordt per bubbel van maximum 10 personen een volledige coupé voorzien van 10 zitplaatsen. Er is een volledige rijtuigcapaciteit van 200m² aanwezig. Naargelang de bezetting per bubbel kunnen extra zitplaatsen of extra rijtuig worden voorzien. Mondmasker is verplicht in de rijtuigen, uitgezonderd bij het consumeren van drank en eten al zittend op de aangeduide zitplaats.
 • Het sanitair in de rijtuigen is toegankelijk voor maximum 1 persoon, met uitzondering in de begeleiding van 1 kind en 1 ouder of begeleider uit dezelfde bubbel. Mondmasker is verplicht.
 • Het onthaal in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is enkel toegankelijk voor de vrijwilligers van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Het maximum aantal personen is vastgelegd op 5. Mondmasker is verplicht.
 • De boekenshop in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is enkel toegankelijk voor 1 bezoeker en 1 vrijwilliger van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Dus een totaal van 2 personen. Mondmasker is verplicht.
 • De wachtzaal in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is gesloten voor iedereen.
 • Het sanitair in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is toegankelijk. 2 personen zijn gelijktijdig toegelaten in het herentoilet. 1 persoon is toegelaten in het damestoilet. Mondmasker is verplicht.

3. Aanmeldprocedure


Gelieve volgende aanmeldprocedure voor alle ritten te handhaven.

 • Parkeren kan op het terrein van Baasrode-Noord of op de voorziene plaats op de openbare weg.
 • Er worden dranghekkens voorzien waarin u moet aanschuiven. Gelieve aan te schuiven met de volledige bubbel van maximum 10 personen.
 • In de wachtrij worden markeringen aangebracht op de vloer om de afstand te bewaren. Gelieve deze markering te volgen om voldoende afstand te houden met andere bubbels.
 • De locatie van aanmelden is gesitueerd naast de wachtzaal. Eén persoon kan de groep aanmelden. Indien de betaling nog niet is gebeurd, kan deze hier worden voldaan door middel van Payconiq by Bancontact, cash of kan de betaalbevestiging worden getoond.
 • Aan de ingang is het verplicht voor elk lid van de bubbel de handen te ontsmetten. Er wordt een ontsmettingpaal voorzien.
 • Indien alle nodige gegevens zijn opgevraagd en/of gecontroleerd (om te voldoen aan de contact tracing) wordt de volledige bubbel begeleid door één van onze medewerkers naar de aangeduide coupé in de rijtuigen.
 • Wanneer u het sanitair in het stationsgebouw wenst te gebruiken, kan u dit melden aan de begeleider. Deze zal u van de nodige begeleiding voorzien.
 • Tijdens de aanmeldingprocedure is het dragen van een mondmasker verplicht.


4. In- en uitstapprocedure van de rijtuigen


Na de aanmeldprocedure wordt u begeleid naar de rijtuigen. Gelieve volgende instructies te volgen.

 • Na de aanmeldprocedure wordt de volledige bubbel begeleid naar de de juiste coupé in de rijtuigen. Deze wordt op volgorde, één na één gevuld. Per bubbel krijgt u dus een volledige coupé van 10 zitplaatsen ter beschikking. Een bubbel van 2 personen, krijgt dus een volledige coupé van 10 zitplaatsen. Elke coupé wordt dus gevuld.
 • Enkel de treinwachter mag de in- en uitstapdeuren bedienen.
 • Rondlopen in de trein mag enkel voor een bezoek aan het sanitair en bij het in- en uitstappen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Tijdens de rit is er in de rijtuigen catering voorzien. Het consumeren van drank of eten mag enkel al zittend op de aangeduide plaats in rijtuigen. Hiervoor mag het mondmasker af.
 • Bij aankomst van de trein in één van de haltes van Stoomtrein Dendermonde-Puurs zal de begeleider van het rijtuig de bubbel één voor één, in volgorde laten uitstappen. Het uitstappen is enkel mogelijk met begeleiding en hangt af van welke soort rit. Gelieve de instructies goed op te volgen.
 • Bij het uitstappen bij een tussenhalte, dient u bij verderzetting van de rit terug plaats te nemen op de aangeduide plaats die aan het begin van de rit werd aangewezen. Gelieve de instructies van de begeleider op te volgen.
 • Na de rit worden de bubbels 1 voor 1 toegelaten uit te stappen zodat de trein zo snel mogelijk terug leeg is voor ontsmetting voor de volgende rit. Bij het uitstappen aan de eindhalte dient u rekening te houden met de opgegeven tijd wanneer u de site moet verlaten. Dit is afhankelijk per rit. De uitgang naar de parking is duidelijk aangegeven.

5. Parkeermodaliteiten


Er is parkeergelegenheid voorzien op de site van Baasrode-Noord of op voorziene parkeerplaatsen op de openbare weg.

6. Catering


Gedurende alle ritten biedt VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs de mogelijkheid tot catering aan. Hiervoor werden volgende maatregelen genomen.

 • De catering is georganiseerd volgens de regels omtrent Covid-19 van Horeca Vlaanderen.
 • Alles wordt geserveerd in glazen die met heet water en afwasmiddel worden gewassen en nadien gespoeld.
 • Betalen wordt aangeraden met Payconiq by Bancontact. Cash betalen is mogelijk, maar wordt beperkt.