GCI rijtuigen, Ex NMBS

 

Geschiedenis

De rijtuigen behoren tot een type dat in het begin van deze eeuw, eerst uit verbouwing van bestaande rijtuigen en daarna als nieuwbouw met honderden aan de Etat Belge geleverd werd. De afkorting GCI verwijst naar twee kenmerken, namelijk "Grande Capacite" en "Intercommunicatie".

Op het einde van de vorige eeuw streefden de spoorwegmaatschappijen naar een grotere capaciteit van hun treinen zonder dat die langer werden (lengte van de perrons!). Men wilde meer reizigers vervoeren per rijtuig met minder eigen gewicht per rijtuig en per reiziger.

Men berekende zelfs het aantal reizigers per lopende meter trein. Dit resulteerde in rijtuigen met niet te veel beencomfort en met dwarse zitbanken met 6 plaatsen naast elkaar. Elk compartiment was slechts langs de twee zijwanden, dus van buiten, bereikbaar. De treinwachters moesten dus elk compartiment van buiten kunnen bereiken. Vandaar de doorlopende treeplanken en de horizontale leuningen die bij sommige museumrijtuigen nog te zien zijn. Er gebeurden heel wat ongevallen en er werd beslist van een middengang te creeren. Men offerde daarmee 2 zit-plaatsen per compartiment op. In de kopwanden werden kopdeuren gemaakt en loopbruggen naar het volgende rijtuig. De treinwachter kon nu binnen blijven, behalve om zich naar het volgend rijtuig te begeven.

Er was dus Intercommunicatie of Intercirculatie. Dit systeem werd bij de N.M.B.S. nog behouden tot in het begin van de dertiger jaren, cfr. de L- rijtuigen. Tevoren waren de vouwbalgen al ingevoerd bij de internationale rijtuigen en de bloktreinen.

De GCI's bleven bij de N.M.B.S. in dienst tot eind mei 1966 (In hetzelfde jaar werd op 20 december de laatste ''gewone'' reizigerstrein met stoomtractie gereden). Daarna werden ze nog in reserve gehouden, ook voor de behoeften van de strijdkrachten.

SDP beschikt nu over 6 rijtuigen, maar ze zijn niet allemaal in dienst.

SiS15_GCI.jpggci-g2 viewcore-200502e5a8e3e38d6364996a044dafa4

Klasse-codering gebruikt door de NMBS

 A  Eerste klasse
 B   Tweede klasse 
 C  Derde klasse 
 D  Baggage-afdeling

C 96626

Huidige status

 In dienst